Provincia Abel Iturralde markanxa proyectunakaxa jay saataskatapawa

(Abya Yala Digital).- Walja proyectunakaxa phuqhasiwayxatapawa ukhamaraki yaqhipanakasa niyawa thakhiñchayataskaraki mayiwinakaru phuqhaña laykuxa niyakixaya aka markanxa Castaña achuwiwa jach’aru saratarakchixa sasawa subgobernador irpiripaxa qhanañchawayaraki.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.