Yatiyawi

Lamar qutaxa Bolivia markankiwa

14 marzo, 2018 Sonia Quispe

(Abya Yala Digital).- Ministro de Desarrollo Rural y Tierras César Cocarico, aymara wakichawinxa lamar quta wiphalatwa arsusiwayi niyakixaya jutiri 19 – 29 marzo urunakanxa alegatos […]

Yatiyawi

“kamanis” yapu uñjirinakawa

15 diciembre, 2017 Sonia Quispe

(Abya Yala Digital).- Comunidades markanakanxa cargos irpirinakaxa thakhinipxiwa ukankiwa “kamanis”, jupanakaxa papunakwa uñjapxaraki ñanqhanakata sañani: chhijchhintawinakata, juyphintawinakata jan wali jaqinakatsa, tuwañatakixa sarwinakxa sum yatipxañapa. En […]